Meer dan 2,3 miljoen bezoekers


Deze website is gemaakt door Wietske Anema,docent NT2,examinator Inburgering en beoordelaar schrijfvaardigheid. Voor meer oefenmateriaal zie rechts onder op deze pagina)

Inburgeren

Inburgeren wil zeggen dat iedereen: Nederlands kan spreken, lezen en schrijven Nederlands kan verstaan en begrijpen wat er gezegd wordt Weet hoe we in Nederland met elkaar samenleven.

Nieuwe Wet Inburgering


Vanaf 1 januari 2013 is de wet inburgering gewijzigd. Per 1-7-2013 is er een wijziging van de regeling naturalisatie.

Wat is inburgeren?

Lukt burgeren niet?

Lukt het niet om in te burgeren? Vraag dan advies aan over uw aantoonbaar geleverde inspanningen. Dit advies kunt u gebruiken voor uw aanvraag naturalisatie of verblijfsvergunning bij de IND.

Voortraject Inburgeren

Het voortraject inburgering is voor analfabete anderstaligen of taalleerders met een laag niveau (A0-A1)

Inburgeren via Staatsexamen

Met het diploma Staatsexamen NT2 voldoet u aan de inburgeringsplicht. Programma I is voor voor een baan of opleing op MBO niveau en programma II is voor een baan of opleiding op HBO of universitair niveau

Handleiding Portfolio

Voor in het portfolio zit een duidelijke handleiding.

Werk specifiek

Kijk voor werk algemeen en specifiek op: www.inburgering.eigenstart. nl

Link website mailen.....

Met dit formuliertje kun je iemand anders over deze pagina vertellen.
Aan email:    
Jouw naam:
Jouw email:

Vertaal- app

Op zoek naar een vertaal-app?

Burgerschap

Portfolio ideeën en tips:

Aangifte doen bij politie CP 3

Inburgeren met ETV.nl


Filmpjes, oefenfilmpjes en oefenmateriaal van alle cp's! Vraag je docent om een inlogcode (alleen voor ROC's die samenwerken met ETV)!

3e dinsdag in september


Elke derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Koning Willem Alexander leest de troonrede voor. In de troonrede staan de plannen van de regering voor het komende jaar.

Examen oefenen?

Wilt u weten hoe het centrale examen gaat? U kunt nu oefenen met een voorbeeld examen van KNS en EPE. (u heeft een flashplayer nodig voor het kijken naar de filmpjes)

Vragen Inburgeringsexamen

De vragen van het inburgeringsexamen worden gesteld aan de hand van de belevenissen van een familie. Deze familie heet de familie Tan. Klik op het filmpje hieronder om de familie Tan te leren kennen.

Filmpjes over het examen

O G O

Portfolio ideeën en tips:

Veiligheid CP 5

In gesprek over de toekomstCP9

Alfabet

Nederlands een moeilijke taal?

Voor Nederlanders is het leren van Arabisch of Chinees moeilijk. Ervaar het zelf...

Nu: oefentoets schrijven!


Er is nu een oefentoets voor het onderdeel Schrijfvaardigheid ( inburgeringsexamens na 2013)

Meer oefenen?

De website taaluniversum heeft een oefenbank. Kies bij ERK niveau A2.

Meer nieuws


Er zijn speciale makkelijk lezen websites.

Inburgeringsexamen na 2013

Het inburgeringsexamen na 2013 bestaat de onderdelen KNS en TGN. Er zijn 3 nieuwe onderdelen: lezen, luisteren en schrijven. Tot 1 januari 2015 kunt u zowel de oude of de nieuwe examens doen.

Zelf aanmelden via Internet

U kunt zich nu ook via het Internet aanmelden voor de Centrale Examens. U kunt zelf de plaats en de datum kiezen.

Portfolio maken?

Er is een duidelijke handleiding in het portfolio. Vergeet niet het overzicht met situaties in te vullen en mee te sturen!

Wilhelmus

Het Wilhelmus is nu een onderdeel van het inburgering- examen.

Elektronisch praktijk examen

Toets Gesproken Nederlands

Inburgeren lukt alleen als je het samen doet.........